OSP

    Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

     Na terenie powiatu będzińskiego funkcjonują 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z których 19 wchodzi w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozmieszczenie jednostek OSP należących do KSRG
na terenie powiatu będzińskiego:

Miasto Będzin                     1 – OSP Grodziec
Gmina Bobrowniki
2 – OSP Bobrowniki
3 – OSP Dobieszowice
4 – OSP Rogoźnik
Gmina Mierzęcice
5 – OSP Boguchwałowice
6 – OSP Mierzęcice
Gmina Psary
7 – OSP Dąbie
8 – OSP Goląsza Brzęk.
9 – OSP Góra Siewierska
10 – OSP Psary
11 – OSP Sarnów
12 – OSP Strzyżowice
Miasto i Gmina Siewierz
13 – OSP Piwoń
14 – OSP Siewierz
15 – OSP Wojkowice Kośc.
Miasto Sławków
16 - OSP Sławków
Miasto Wojkowice
17 – OSP Wojkowice
18 – OSP Żychcice
19 – OSP Kamyce

 

 

Rozmieszczenie jednostek OSP spoza KRG na terenie powiatu będzińskiego:

Miasto Będzin
1 – OSP Będzin
2 – OSP Łagisza
Gmina Bobrowniki
3 – OSP Myszkowice
4 – OSP Sączów
5 – OSP Siemonia
6 – OSP Twardowice
7 – OSP Wymysłów
Miasto Czeladź
8 – OSP Czeladź
Gmina Mierzęcice
9 – OSP Mierzęcice II
10 – OSP Przeczyce
11 – OSP Sadowie
12 – OSP Nowa Wieś
13 – OSP Toporowice
Gmina Psary
14 – OSP Preczów
Miasto i Gmina Siewierz
15 – OSP Brudzowice
16 – OSP Dziewki
17 – OSP Gołuchowice
18 – OSP Leśniaki
19 – OSP Nowa Wioska
20 – OSP Powarpie
21 – OSP Siewierz Os.
22 – OSP Tuliszów
23 – OSP Żelisławice