Nabór do służby

    Komendant Powiatowy PSP w Będzinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki:

OŚWIADCZENIE_zał_1

OŚWIADCZENIE_zał_2

ZAŚWIADCZENIE_zał_3

OŚWIADCZENIE_zał_4

Aktualizacja:

        W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych zmianę uległa podstawa prawna zgody na przetwarzanie powyższych danych. Osoby, które dostarczyły oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych przed terminem wejścia w życie powyższych przepisów uaktualnią swoją zgodę
w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW:

Protokół 1

Protokół 2

Protokół 3

Protokół 4

Protokół 5

Protokół 7