Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

Stanowisko: Starszy Inspektor ds. Organizacyjnych

mgr Monika Gwóźdź

Telefon: (32) 267 – 56 – 83, (32) 294 – 45 – 50

Fax: (32) 762 – 21 – 57

e-mail: kpbedzin@op.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej,
 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego.