Sekcja do spraw Finansów

StanowiskoGłówny Księgowy

st.str. Marzena Pietrzykowska

Telefon: (32) 294 – 45 – 56

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

StanowiskoStarszy Technik

mgr Katarzyna Bracik

Telefon: (32) 294 – 45 – 56

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową,
 • prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności.
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej,
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej,
 • prowadzenie księgowości materiałowej środków trwałych i pozostałych środków w użytkowaniu,
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.