Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

Stanowisko: Starszy Inspektor

Urszula Pawęzowska

Telefon: (32) 294 – 45 – 55

Fax: (32) 762 – 21 – 57

e-mail: kpbedzin@op.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadrowych należy w szczególności:

  • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Powiatowego,
  • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej,
  • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
  • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej,
  • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowe,
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
  • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych, przekazywanie potrzeb w tym zakresie do komórki szkoleniowej.