Zmiana III

Stanowisko: Dowódca Zmiany III

st.kpt. mgr inż. Andrzej Wójcik

Telefon: (32) 294 – 45 – 72

Do zadań Dowódcy Zmiany w szczególności należy:

  • dowodzenie podległą zmianą służbową w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • prowadzenie szkoleń doskonalących oraz ćwiczeń,
  • podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia pełnej gotowości bojowej i wyszkolenia podległej zmiany służbowej,
  • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowanie podległej zmiany służbowej do wykonywania zadań, bezpieczeństwo podwładnych, porządek w rejonie zakwaterowania, dyscyplinę podwładnych, stan techniczny sprzętu.

Pracownicy Zmiany III pełniący służbę w JRG Będzin:

Zastępca Dowódcy Zmiany – kpt. Tomasz Janoska

Dowódca Sekcji – st.asp. Mariusz Woźniak
Dowódca Sekcji – asp. Aleksander Babiarz

Dowódca Zastępu – asp. Mateusz Dyraga
Dowódca Zastępu – asp. Piotr Dochnal
Dowódca Zastępu – asp. Bartosz Gadziała
Dowódca Zastępu - st.ogn. Tomasz Gajek

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – st.ogn. Adam Jaroń
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – ogn. Paweł Stawicki
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – ogn. Jarosław Wojtarowicz

Operator Sprzętu Specjalnego – mł.ogn. Przemysław Brzeski

Starszy Ratownik – Kierowca – mł.asp. Andrzej Lisowski
Starszy Ratownik – Kierowca – ogn. Piotr Rychlik

Starszy Ratownik – mł.asp. Konrad Zieliński
Starszy Ratownik – mł.ogn. Grzegorz Sroślak

Ratownik – Kierowca - st.sekc. Jerzy Gaber
Ratownik – Kierowca – st.sekc. Adam Marzec
Ratownik – Kierowca – st.sekc. Łukasz Zientarek

Ratownik – st.sekc. Grzegorz Gorgoń
Ratownik – st.sekc. Przemysław Jakubczyk
Ratownik – mł.ogn. Adam Wowrosz
Ratownik - st.sekc. Adam Łapuszyński

Ratownik – str. Jakub Krawczyk