Zmiana II

Stanowisko: Dowódca Zmiany II

st.kpt. inż. Marcin Mermer

Telefon: (32) 294 – 45 – 72

Do zadań Dowódcy Zmiany w szczególności należy:

  • dowodzenie podległą zmianą służbową w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • prowadzenie szkoleń doskonalących oraz ćwiczeń,
  • podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia pełnej gotowości bojowej i wyszkolenia podległej zmiany służbowej,
  • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowanie podległej zmiany służbowej do wykonywania zadań, bezpieczeństwo podwładnych, porządek w rejonie zakwaterowania, dyscyplinę podwładnych, stan techniczny sprzętu.

Pracownicy Zmiany II pełniący służbę w JRG Będzin:

Zastępca Dowódcy Zmiany – kpt. Piotr Garski

Dowódca Sekcji – kpt. Janusz Radkowski
Dowódca Sekcji – st.asp. Michał Heliński

Dowódca Zastępu – asp.sztab. Tomasz Ludwikowski

Dowódca Zastępu – asp. Dariusz Biegaj
Dowódca Zastępu – asp. Paweł Ferdyn
Dowódca Zastępu – asp. Konrad Nawara

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – ogn. Marcin Lis

Starszy Ratownik – Kierowca – ogn. Tomasz Podgórski
Starszy Ratownik – Kierowca – ogn. Arkadiusz Bilczyński
Starszy Ratownik – Kierowca – mł.ogn. Tomasz Kurczabiński
Starszy Ratownik – Kierowca – mł.ogn. Łukasz Stawicki

Starszy Ratownik – ogn. Sebastian Muniowski
Starszy Ratownik – mł.ogn. Wojciech Szafruga

Ratownik – Kierowca – st.sekc. Krystian Dziuba
Ratownik – Kierowca – st.sekc. Adam Gwóźdź
Ratownik – Kierowca – st.sekc. Piotr Płatek

Ratownik - st.sekc. Arkadiusz Otczyk
Ratownik – sekc. Marcin Gardas

Młodszy Ratownik – st.str. Adam Janusz

Stażysta – str. Michał Sadkowski