Zastępca Dowódcy JRG

Stanowisko: p.o. Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Będzinie

mł.bryg. inż. Krzysztof Rok

Telefon: (32) 294 – 45 – 71

Fax: (32) 762 – 21 – 57
email: kpbedzin@op.pl

Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Do zadań Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy w szczególności:

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, wyposażenia, gotowości operacyjno bojowej i wyszkolenia załogi JRG,
  • prowadzenie analiz i sporządzanie wniosków z akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń, w tym nadzór i bieżąca kontrola dokumentacji operacyjnej JRG,
  • współudział w ustalaniu przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
  • podejmowanie działań wynikających w ramach zastępstwa wzajemnego, podejmowanie w szczególnych przypadkach rozstrzygnięć będących w gestii dowódcy JRG – drogą osobnego polecenia,
  • wykonywanie przekazanych zakresem czynności zadań z obszaru działania wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym powiatowego stanowiska kierowania.