JRG

     Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza PSP w Będzinie wraz z Posterunkiem zamiejscowym w Siewierzu funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Teren działania JRG Będzin obejmuje łącznie osiem gmin (4 gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, 1 gmina miejsko – wiejska: Siewierz i 3 gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice i Psary) o łącznej powierzchni 368,02 km2, z ogólną liczbą ludności 151,3 tyś. Na terenie powiatu znajduje się 5 miast oraz 46 miejscowości wiejskich. Powiat będziński graniczy z obszarami działania Komend Powiatowych (Miejskich) PSP: Dąbrowa Górnicza, Myszków, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry i Zawiercie.

     W ramach podpisanych uzgodnień teren powiatu będzińskiego chronią sąsiadujące jednostkami PSP w następującym zakresie :

 • miasto Sławków – obsługuje JRG Dąbrowa Górnicza,
 • miasto Wojkowice – dzielnicę Kamyce oraz miejscowości Bobrowniki i Wymysłów obsługuje JRG Piekary Śląskie.

Z terenu KM PSP Dąbrowa Górnicza miejscowości Marianki i Ratanice obsługuje JRG Będzin.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych siły JRG Będzin wspierane są przez 42 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z których 19 należy do KSRG.

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach obwodów operacyjnych,
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie likwidacji zdarzeń,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 • udział w aktualizacji:
  • stanu gotowości operacyjnej,
  • procedur ratowniczych,
  • dokumentacji operacyjnej.
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 • utrzymywanie należytej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, w tym zapewnienia obsad Posterunku Zamiejscowego  w Siewierzu,
 • organizowanie toku służby w jednostce macierzystej oraz Posterunku Zamiejscowym w Siewierzu zgodnie z opracowanym regulaminem wewnętrznym,
 • wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe oraz w innych sprawach kadrowych dotyczących strażaków pełniących służbę w JRG,
 • współdziałanie w przygotowywaniu planów operacyjnych,
 • wstępne ustalanie okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Struktura organizacyjna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie