Pożar mieszkania

Pożar mieszkania

Polanka Wielka (woj. ma³opolskie), 02.03.2008. Stra¿acy usuwaj¹ drzewo przewrócone przez orkan Emma na budynek gospodarczy w Polance Wielkiej. Podczas wichury stra¿ po¿arna w Ma³opolsce interweniowa³a ponad 200 razy. W 60 przypadkach interwencje dotyczy³y uszkodzonych dachów, w 134 przypadkach – uszkodzonych drzew. (jb/mwe) PAP/Jacek Bednarczyk