Ogłoszenie o przetargach

Będzin, dnia 02.12.2013 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza  technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Będzinie”
Sprawa PT-2370/1/13

Dokumenty do pobrania:
> OGŁOSZENIE PALIWO 2013.doc

> OGŁOSZENIE PALIWO 2013.pdf

 

Będzin, dnia 02.12.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza  technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Będzinie”
Sprawa PT-2370/1/13

Dokumenty do pobrania:
> SIWZ Paliwo 2.12.2013.doc
> SIWZ Paliwo 2.12.2013.pdf