Dzień Strażaka 2018

       21 maja br. o godzinie 10:30 na placu Komendy Powiatowej PSP w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.

           W uroczystości udział wzięli m.in.:
Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP;
st. bryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP;
Arkadiusz Watoła – Starosta Będziński, Sebastian Szaleniec – Wicestarosta Będzińśki;
Przedstawiciele władz samorządowych;
Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP sąsiednich Komend oraz Komendanci pozostałych służb;
Prezesi, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów;
Funkcjonariusze KP PSP w Będzinie wraz z rodzinami;
Prezesi i Komendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w asyście pocztów sztandarowych;
Emeryci Komendy Powiatowej PSP w Będzinie.

     Uroczystość rozpoczęło złożenie przez Dowódcę JRG Będzin mł. bryg. Marka Sadowskiego meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu.
Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Będzinie st. bryg. Adam Wilk, który przywitał zebranych gości i uczestników uroczystości. Komendant przedstawił najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarność i zaangażowanie podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Skierował również słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz instytucji i osób, które wspierały działalność Komendy Powiatowej PSP w Będzinie.

W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia odznaczeń, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Medalem Srebrnym i Brązowym „Za długoletnią Służbę” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oznaczył 3 funkcjonariuszy.

Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało dwóch funkcjonariuszy.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Za szczególne zaangażowanie  w działaniach ratowniczo – gaśniczych” otrzymał Z-ca Dowódcy JRG Będzin.

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:

Do stopnia starszego kapitana awansowanych zostało 4 funkcjonariuszy.

Do stopnia aspiranta awansowanych zostało 4 funkcjonariuszy.

Do stopnia ogniomistrza awansowanych zostało 7 funkcjonariuszy.

Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowanych zostało 2 funkcjonariuszy.

 Do stopnia starszego sekcyjnego awansowanych zostało 8 funkcjonariuszy.

Dla dziesięciu szczególnie wyróżniających się na rzecz ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy, Starosta Będziński ufundował nagrody pieniężne oraz wręczył listy gratulacyjne.

W podziękowaniu za dotychczasową współpracę pamiątkową statuetką Komendant Powiatowy PSP w Będzinie st. bryg. Adam Wilk uhonorował osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji szeregu przedsięwzięć na rzecz naszej komendy i ochrony przeciwpożarowej.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali będzińskim strażakom za trud, poświęcenie i włożoną pracę zarówno w ramach działalności ratowniczej, ale również szeroko rozumianej prewencji społecznej, która przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Dzień otwarty w KP PSP w Będzinie

W dniu 4 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie przy współudziale Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu, zorganizowano dzień otwarty, w ramach którego przygotowano dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjno-szkoleniowe oraz pokazy sprzętu i sprawności działania strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Najmłodsi po wykonaniu zadań z zakresu ratownictwa, gaszenia pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz wzywania służb ratowniczych, mieli możliwość zdobycia certyfikatu „Młodego Strażaka”. Wszyscy uczestnicy mogli ponadto zapoznać się
z wyposażeniem jednostki oraz zadaniami realizowanymi przez Straż Pożarną.

Msza Św. w intencji strażaków powiatu będzińskiego

W piątek 4 maja w ramach obchodów Dnia Strażaka w kościele Świętej Trójcy
w Będzinie 
z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie st. bryg. Adama Wilka oraz proboszcza ks. kan. Andrzeja Stępnia odprawiono koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. bp dra Grzegorza Kaszaka Biskupa Sosnowieckiego Mszę Świętą w intencji strażaków powiatu będzińskiego. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki strażaków oraz druhów z jednostek OSP i zaproszonych gości na placu komendy,
a następnie uczestnicy przy rytmach orkiestry OSP Twardowice udali się do kościoła.

W uroczystościach między innymi wzięli udział; Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz Grabowski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Zdzisław Banaś, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski.