Akcja Samolot 2017 – ćwiczenia

09.06.2017, Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

     Scenariusz tegorocznych ćwiczenia zakładał awaryjnie lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności Boeing 737-800NG (B738) z 35 osobami na pokładzie z pożarem silnika. W trakcie lądowania samolot wypada z drogi startowej w efekcie pod silnikiem powstaje rozlewisko paliwa. Miejscem akcji był wydzielony obszar płyty postojowej. 
Ćwiczenia umożliwiły weryfikację czasów reakcji zastępów Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego, a także pozwoliły na sprawdzenie obowiązujących procedur z zakresu alarmowania oraz doskonalenie 
umiejętności organizowania i kierowania działaniami ratowniczymi przez kadrę dowódczą LSRG i PSP na poszczególnych poziomach kierowania.

Źródło: blog.katowice-airport.com

Ćwiczenia Kompanii Odwodowej

29.04.2017, Będzin, ul. Kościuszki, Teren nieczynnej Stacji Pogotowia Ratunkowego

   Wydział Operacyjny tut. Komendy zorganizował przegląd pododdziałów wchodzących w skład Kompanii Odwodowej nr 1 „Będzin”. Po przybyciu wszystkich jednostek do rejonu koncentracji sił – Plac Komendy Powiatowej PSP w Będzinie i uformowaniu Kompanii zastępy zostały zadysponowane do pożaru budynku nieczynnej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W założeniu przyjęto gaszenie pożarów wewnętrznych (obiekty jedno i dwukondygnacyjne), dodatkowe zagrożenie stanowiła znajdująca się w obiekcie butla z acetylenem oraz butla propan-butan. Celem ćwiczeń było przygotowanie strażaków OSP do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, sprawdzenie systemów i zasad alarmowania jednostek OSP, sprawdzenie kompletności umundurowania, sprawności i poprawności zamocowania sprzętu ratowniczego, zapoznanie strażaków OSP z charakterystyką pożarów wewnętrznych oraz praktyczne sprawdzenie znajomości i zasad taktyki działań gaśniczych dla tego typu pożarów (rozwinięcie gaśnicze, forma natarcia, zaopatrzenie wodne). Ćwiczenia koordynował Dowódca Kompanii kpt. Szymon Gwóźdź wraz z funkcjonariuszami KP PSP w Będzinie.

Galeria nr 1

Galeria nr 2

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

17-19.01.2016, Rogoźnik, Jezioro Rogoźnickie

     W dniach 17 – 19 stycznia na Jeziorze Rogoźnickim odbyły się ćwiczenia z ratownictwa lodowego. Podczas zajęć doskonalono zasady poruszania się na zamarzniętym akwenie, techniki ratowania osób pod którymi załamał się lód z wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy z JRG Będzin, ratownicy z PA Siewierz oraz jednostka OSP Dobieszowice.