Statystyki 2016

W 2016 roku na terenie powiatu będzińskiego odnotowano 1952 interwencje z których:

 •  726 to pożary (715 małe, 9 średnich, 1 duży, 1 bardzo duży),
 • 1105 to miejscowe zagrożenia (152 małe, 929 lokalne, 23 średnie, 1 duże),
 • 121 to alarmy fałszywe (14 złośliwych, 80 w dobrej wierze, 27 z instalacji wykrywania).

         W porównaniu do ubiegłego roku ogólna liczba interwencji zmniejszyła się o 147  (7,5 %) – zmalała liczba pożarów z 1148 do 726, wzrosła natomiast liczba miejscowych zagrożeń z 830 do 1105. W likwidacji zdarzeń uczestniczyło 3304 zastępów z 14084 ratownikami. Łączny czas trwania wszystkich interwencji to 94 dni, 23 godziny i 34 minuty (średni czas trwania jednej interwencji to 74 minuty). Największą ilość zdarzeń odnotowano w czerwcu, kwietniu i lipcu (odpowiednio 251, 223 i 222 interwencje), najmniej w lutym, listopadzie i październiku (odpowiedni 96, 104 i 119 interwencji). Najwięcej interwencji odnotowano w Gminie Będzin – 640, najmniej w Gminie Mierzęcice – 86. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były „podpalenia umyślne” – 545 razy, najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu” –  304 razy. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 11 do 23 osób, liczba osób rannych wzrosła z 265 do 272 osób. W pożarach w 2016 roku śmierć poniosły 3 osoby, rannych zostało 21 osób. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 20 osób, rannych zostało 251 osób.

Statystyki 2015

W 2015 roku na terenie powiatu będzińskiego odnotowano 2099 interwencji z których:

 • 1148 to pożary (1103 małe, 41 średnie, 3 duże, 1 bardzo duży),
 • 830 to miejscowe zagrożenia (94 małe, 721 lokalne, 14 średnie, 1 duże),
 • 121 to alarmy fałszywe (8 złośliwych, 83 w dobrej wierze, 30 z instalacji wykrywania).

     W porównaniu do roku 2014 liczba zdarzeń wzrosła o 283 interwencje (15,5 %). W likwidacji zdarzeń uczestniczyło 3441 zastępów z 14985 ratownikami. Łączny czas trwania wszystkich interwencji to 92 dni, 12 godzin i 3 minuty (średni czas trwania jednej interwencji to 67 minut). Największą ilość zdarzeń odnotowano w marcu, kwietniu i sierpniu (odpowiednio 351, 293 i 290 interwencji), najmniej w lutym i styczniu (odpowiedni 91 i 106 interwencji). Najwięcej interwencji odnotowano w Gminie Będzin – 684, najmniej w Gminie Mierzęcice – 100. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były „podpalenia umyślne” – 938 razy, najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu” –  236 razy. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 10 do 11 osób, liczba osób rannych wzrosła z 218 do 265 osób. W pożarach w 2015 roku nikt nie zginął, rannych zostało 25 osób. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 11 osób, rannych zostało 240 osób.

Statystyki 2014

     W 2014 roku na terenie powiatu będzińskiego odnotowano 1816 interwencje z których:

 • 1000 to pożary (972 małe, 26 średnie, 2 duże),
 • 723 to miejscowe zagrożenia (74 małe, 643 lokalne, 6 średnie),
 • 93 to alarmy fałszywe (10 złośliwe, 60 w dobrej wierze, 23 z instalacji wykrywania).
     W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zdarzeń wzrosła o 222 interwencję (13,9 %). W likwidacji zdarzeń brało udział 2890 zastępów z 12380 ratownikami. Największą ilość zdarzeń odnotowano w marcu i kwietniu (odpowiednio 444 i 257 interwencji), co spowodowane było nasileniem pożaru traw na nieużytkach. W pozostałych miesiącach liczba interwencji utrzymywała się na poziomie od 67 do 151. Najwięcej interwencji odnotowano w Gminie Będzin – 584, najmniej w Gminie Sławków – 67. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były „podpalenia umyślne” – 838 razy, najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu” –  202 razy. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadła liczba ofiar śmiertelnych z 29 do 10 ofiar, wzrosła natomiast liczba osób rannych ze 179 do 218 osób. W pożarach w 2014 roku zginęła 1 osób, rannych zostało 18 osób. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 9 osób, rannych zostało 200 osób.

Statystyki 2013

W 2013 roku na terenie powiatu będzińskiego odnotowano 1594 interwencje z których:

 • 793 to pożary (775 małe, 18 średnie),
 • 735 to miejscowe zagrożenia (62 małe, 667 lokalne, 6 średnie),
 • 66 to alarmy fałszywe (4 złośliwe, 42 w dobrej wierze, 20 z instalacji wykrywania).
     W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zdarzeń zmniejszyła się o 362 interwencję (22,5 %). W likwidacji zdarzeń uczestniczyło 2586 zastępów z 10898 ratownikami. Największą ilość zdarzeń odnotowano w kwietniu i czerwcu (odpowiednio 265 i 216 interwencji), w pozostałych miesiącach liczba interwencji utrzymywała się na poziomie od 64 do169. Najwięcej interwencji odnotowano w Gminie Będzin – 557, najmniej w Gminie Sławków – 68. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były „podpalenia umyślne” – 629 razy, najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu” – 153 razy oraz „inne przyczyny” – 129 razy. W pożarach w 2013 roku zginęło 9 osób, rannych zostało 27 osób. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 20 osób, ranne zostały 152 osoby.

Statystyki 2012

     Na terenie powiatu będzińskiego w 2012 roku odnotowano 1956 interwencji z których:

 • 1136 to pożary (1079 małe, 50 średnie, 6 duże, 1 bardzo duży),
 • 731 to miejscowe zagrożenia (136 małe, 586 lokalne, 9 średnie),
 • 89 to alarmy fałszywe (6 złośliwe, 48 w dobrej wierze, 35 z instalacji wykrywania).
     W likwidacji zdarzeń brało udział 3240 zastępów z 14045 ratownikami. Największą ilość zdarzeń odnotowano w marcu i kwietniu (odpowiednio 525 i 318 interwencji), co spowodowane było nasileniem pożaru traw na nieużytkach. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były „podpalenia umyślne” – 823 razy, najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu” – 152 razy oraz „inne przyczyny” – 150 razy. W pożarach w 2012 roku zginęły 4 osoby, rannych zostały 22 osoby. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 25 osób, rannych zostało 180 osób.